Empowerment van individuen en organisaties

“The Battle Debate”

De tweede bijeenkomst van donderdag 22 februari dient vooral om de Hindostaanse kandidaten zelf in de spotlight te plaatsen. Het zal een persoonlijke kennismaking zijn met deze kandidaten, hun politieke kleur, achtergrond, ambities en plannen.

Hum Log heeft als doel om de politieke participatie van de Surinaamse Hindostanen te stimuleren. Dit beoogt de organisatie door de actieve en passieve participatie te stimuleren. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats  op 21 maart 2018 en in het kader daarvan organiseren wij vier bijeenkomsten. De eerste was op dinsdag 23 januari en de tweede is op:

Datum: donderdag 22 februari 2018

Tijdstip: 19.00 – 22.00 uur

Locatie: Zaal Tropical, Dekkershoek 46-48 in Den Haag.

De toegang is gratis, aanmelding is niet nodig.

Tijdens deze bijeenkomst gaan de kandidaten met elkaar in debat. Wij kiezen echter voor een insteek waarbij wij de kandidaten de ruimte geven zichzelf neer te zetten. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat de kiezers kiezen op basis van sympathie voor de partij maar ook sympathie voor de kandidaat als persoon. De mate waarin de kandidaten slagen om zichzelf positief en overtuigend neer te zetten zal eraan bijdragen dat zij beter scoren. De biografie van de kandidaten is belangrijk.

Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor:

  1. Biografie: de kandidaten mogen binnen 3 minuten zichzelf neerzetten. Dat kan op basis van een aantal vragen van de dagvoorzitter of middels een korte presentatie.
  2. The Battle Debate: de kandidaten gaan met z’n tweeën in een ‘gevecht’, een battle op basis van een actueel en relevant thema in het licht van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en Den Haag. De bezoekers beslissen aan het eind van “the battle” wie de winnaar is.
  3. Interactie: het publiek krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan de kandidaten. De kandidaten worden uitgedaagd om binnen 2 minuten antwoord te geven. Aan de ene kant kan op deze manier de kandidaat een indruk achterlaten bij de aanwezigen en tegelijkertijd oefenen zij op hun vaardigheid om snel en helder te formuleren.

“The battle” zal gevoerd worden op basis van stellingen gebaseerd uit het verkiezingsprogramma.

De thema’s zijn:

  • Onderwijs
  • Zorg
  • Werkgelegenheid
  • Veiligheid

Na ’the battle” zal aan het publiek gevraagd worden wie volgens hen de winnaar is, gevolgd met een pauze. Na de pauze krijgt het publiek de gelegenheid om vragen te stellen aan de kandidaten. Op elke vraag krijgt de kandidaat de gelegenheid om de vraag in 2 minuten te beantwoorden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mohamed Mahawat Khan: info@humlog.nl

© 2024 Hum Log - Ontwikkeld door E-wolve

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het ziekenhuis en binnen de huisartsenzorg. Tijdens mijn studententijd heb ik mijn bestuurlijke ervaring opgedaan binnen een internationale vereniging voor medisch studenten, International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). Het platform richt zich op verbetering van Global Health in de samenleving. Daarnaast ben ik actief binnen een Surinaams- Hindostaans Islamitische vereniging, waarbij ik ondersteuning bied bij het organiseren van evenementen. Vanuit mijn thuisbasis ben ik opgegroeid met de Hindostaanse normen en waarden, maar tegelijkertijd begaf ik mij in een hele Nederlandse wereld voor school en sportactiviteiten. Desondanks ben ik mijn identiteit nooit verloren. Ik ben mij ervan bewust dat ik hierin niet de enige ben en vele jongeren van mijn generatie zich in dezelfde positie bevinden en wellicht voor dezelfde keuzes en dilemma’s staan. Binnen stichting Hum Log wil ik mijn bijdrage leveren door, samen met de jongeren in mijn generatie, de verbinding te zoeken met elkaar en onze identiteit, die verbonden kan zijn aan de samenleving waarin wij ons begeven.

Ik ben Shera Rostamkhan, woonachtig in het mooie Haagse. Getrouwd met Abdoel en moeder van Ali en Zarah. Ik ben werkzaam als planner bij een Gerechtsdeurwaarderskantoor. Mijn hobby’s zijn sporten, lezen en muziek luisteren. Sedert begin dit jaar ben ik weer terug als bestuurslid van Hum Log. Mijn functie binnen het team is voornamelijk het organiseren van evenementen. Bij het organiseren van evenementen komt veel kijken. Van het regelen van een locatie tot de catering blijft een uitdaging, maar ook zo ontzettend leuk om te doen. Als het evenement succesvol is afgerond dan ben ik echt dankbaar en trots op ons team.

Ik vind het fijn om goed samen te werken en op de juiste manier in verbinding blijven met jezelf maar ook met een ander. Hierdoor zet je niet alleen jezelf maar ook een ander in zijn kracht. Mijn motto luidt: Leef je mooiste leven!

Ik ben Rohita Ramsaroep, geboren en getogen in Suriname, getrouwd met Anil Bhikhie en woonachtig in Zoetermeer.  Sinds 11 november 2023 ben ik bestuurslid bij Stichting Hum Log. Als lid wil ik me graag inzetten voor het verbeteren van de zichtbaarheid van de Hindostanen in Nederland. Ik kan mezelf omschrijven als een enthousiaste, gedreven en positief ingestelde vrouw. Ik hoop met mijn kenmerken een verrijking te zijn voor de Stichting. In het dagelijkse leven werk als ik freelance IT-consultant.   

Mijn naam is Koemar Gowricharn. Al vanaf mijn dertiende doe ik vrijwilligerswerk (sociaal, cultureel en maatschappelijk). De afgelopen vijf jaren ben ik in de functie van penningmeester betrokken bij Stichting Hum Log. Ik probeer mijn ervaringen te delen om zo de doelstellingen van de stichting te helpen verwezenlijken.  Mijn drijfveer is het vervullen van mijn dharma ten behoeve van de gemeenschap. 

Als bestuurslid van Hum Log zet ik me in voor het versterken van de positie van onder andere Hindostanen en organisaties in de Nederlandse samenleving. Mijn vaardigheden, waarden en normen haal ik uit mijn dharma. Dit maakt dat ik met in achtneming van de dharma zoveel mogelijk mensen probeer te helpen. En wel op een eerlijke en respectvolle manier.  

Ik ben een gedreven jurist, werkzaam bij de Rechtbank Den Haag en gespecialiseerd in het staats-en bestuursrecht. Ik heb een buitengewone interesse in de Hindostaanse geschiedenis, maatschappelijke actualiteit en de politiek. Sinds mijn studententijd heb ik me voor diverse stichtingen en verenigingen ingezet binnen de Hindostaanse cultuur en gemeenschap. Ik streef ernaar om verbinding binnen de Hindostaanse gemeenschap te bewerkstelligen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de Hindostaanse identiteit in grotere mate wordt belicht, binnen en buiten de Hindostaanse gemeenschap. Het is, naar mijn mening, vooral belangrijk voor de Hindostaanse jongeren dat er meer bewustwording wordt gecreëerd over de Hindostaanse cultuur en identiteit. 

Ik ben geboren en getogen in Nickerie, Suriname en sinds 1977 woonachtig in Nederland. Ik kwam naar Nederland om bestuurskunde te studeren aan de Universiteit Twente. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt op de faculteit Bedrijfskunde van de Universiteit Twente, bij de Kruisvereniging Twente en heb ik daarna diverse functies vervuld bij KPN. Thans ben ik als kantoormanager verbonden aan het Notariskantoor Lont & Lalmahomed.

Na mijn afstuderen in 1983 heb ik, naast mijn reguliere baan in het bedrijfsleven, vrijwel continue vrijwilligerswerk gedaan. Het is mijn overtuiging dat men zich moet inzetten voor de medemens en daarmee ook de gemeenschap moet dienen.

Ik word graag omringd door mensen die ook deze overtuiging delen en die een positieve drive hebben. Ik krijg hier energie van en voel me gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen. Dit past ook bij mijn karakter welke zich kenmerkt als een gedreven, verbindende en resultaatgerichte persoon.

Ik wil dan ook als voorzitter van Stichting Hum Log mijn idealen en prioriteiten nastreven.

Ik ben Savitri Changoe en sinds de oprichting ben ik nauw betrokken bij Stichting Hum Log. Momenteel vervul ik daar de rol van secretaris. Mijn missie is gericht op het positief verbinden en bevorderen van de Hindostaanse gemeenschap.

Als bestuurslid van Hum Log zet ik me in voor het versterken van de positie van Hindostanen in de samenleving. Mijn kenmerken zijn toewijding, doortastendheid en een professionele aanpak. Ik communiceer op een open en eerlijke wijze, waarbij ik service- en resultaatgericht te werk ga.

Dit maakt mij niet alleen een gewaardeerd lid, maar ook een betrokken kracht binnen Stichting Hum Log. Daar zet ik mijn vaardigheden in voor het welzijn en de ontwikkeling van de Hindostaanse gemeenschap.