Empowerment van individuen en organisaties

Geschiedenis van Hindostanen

Van Brits-indië naar Suriname

Onderstaand treft u de geschiedenis van de Hindostanen in vogelvlucht. Voor een meer gedetailleerde informatie over de geschiedenis van de Hindostanen zijn er inmiddels vele (wetenschappelijke)boeken en artikelen geschreven. Onderaan de tekst vindt u de bronvermeldingen.

Het woord Hindo(e)staan komt van Hindustan, de naam die de Perzen aan India gaven. De naam Hindustan wordt tegenwoordig nog gebruikt voor specifiek Noord-India. De meeste Hindostaanse-Surinamers komen oorspronkelijk uit de Noord-Indiase deelstaten Uttar Pradesh (United Provinces) en Bihar. De Hindostaanse geschiedenis begint na de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse kolonies. Het was gebleken dat contractarbeiders uit Brits-Indië (de huidige India)een goede vervanging waren van de slaven in de Britse en Franse kolonies. In 1872 sloot Nederland een traktaat met de Engelse regering. Het eerste schip (genaamd Lalla Rookh) met Hindostaanse contractarbeiders kwam in Suriname op 5 juni 1873. De geschiedenis van de Hinodostanen begon op deze dag.

Tussen 1873 en 1916 werden ongeveer 34.304 Hindostanen vanuit Brits-Indië naar Suriname vervoerd. Zij kwamen vanuit een armoedig bestaan en kregen het in de eerste instantie niet veel beter in Suriname. De Hindostaanse contractarbeid wordt, vanwege de vele lijfstraffen en slechte leefomstandigheden, ook wel omschreven als een ‘verkapte slavernij. Er kwamen daarnaast ook 2500 Brits-Indiërs naar Suriname als vrije immigranten.1 Bij de Brits-Indische contractarbeiders kan geconstateerd worden dat er een tekort was aan vrouwen en een overschot aan mannen. Hindostaanse vrouwen hadden dus een sterke onderhandelingspositie tegenover de mannen. Er ontstond een klasse van invloedrijke matriarchen van families. Zij namen deel aan het openbare leven, rookten en dronken alcohol. Opvallend is dat de matriarchen hun dochters en kleindochters lieten focussen op het hooghouden van de eer van de familie.

De Brits-Indische contractarbeiders waren voornamelijk hindoe en moslim. Ongeveer 17 procent van de contractarbeiders was moslim en de rest was hindoe. Er zijn slechts enkele christelijke contractarbeiders naar Suriname.

vertrokken.3 Later bekeerden Hindostanen in Suriname tot het christendom. De Brits-Indische hindoes behoorden voornamelijk tot de Sanátan Dharmá-stroming van het hindoeïsme. Later verspreidden missionarissen ook de Aryá Samáj-stroming van het hindoeïsme onder de Surinaamse hindoes.4 De islamitische Brits-Indiërs waren hoofdzakelijk soennitisch. Later behoorde, tot op heden, een deel van de Surinaamse moslims ook tot de Ahmaddiyá-stroming binnen de Islam.5 In 1916 werd de Hindostaanse contractarbeid stopgezet. Er was wel nog behoefte aan contractarbeiders vanwege het tekort aan vrouwen. Ook de Hindostanen zelf vonden dat de contractarbeiders het in Suriname beter hadden dan in Brits-Indië. Er zijn later nog pogingen gedaan vanuit de Hindostaanse gemeenschap om de contractarbeid te heropenen. Dat mislukte. In 1920 werd de naam ‘Hindo(e)staan’ de officiële term voor de Brits-Indische contractarbeiders en hun nakomelingen. In 1927 werden de in Suriname geboren Hindostanen van rechtswege Nederlander.6

De opstanden onder de contractarbeiders

Tijdens de Hindostaanse contractarbeid braken verschillende opstanden uit. In 1884 leidde de vrijheidsstrijder Mathura een opstand tegen het koloniale gezag. De opstand werd beëindigd door het koloniale gezag en had daarna geen effect.7 In 1884 leidde ook Janey Tetary, samen met Challoo Ramjanee, een opstand van 163 arbeiders tegen het koloniale gezag. Zeven contractarbeiders werden tijdens de opstand gedood, onder wie Janey Tetary. De aanleiding van de opstand werd door het koloniale gezag toegeschreven aan het agressieve karakter en de weerbarstige aard van de contractarbeiders. De werkelijke aanleiding van de opstanden tijdens de contractarbeid was de te zware werktaak tegenover extreem lage lonen. De lonen die de contractarbeiders kregen waren ook lager dan de lonen die vermeld waren in het contract.8 In 1902 werd op Mariënburg de directeur van een plantage gedood door tweehonderd opstandige arbeiders. De volgende dag werden meer dan twintig contractarbeiders doodgeschoten door gezagsfunctionarissen9.

De Hindostaanse gemeenschap in Suriname

Hindostanen vestigden zich na de contractarbeid voornamelijk als landbouwer.. In de Surinaamse landbouw werd de Hindostaanse gemeenschap een onmisbare schakel. Grote families werkten gezamenlijk in de landbouw. De eigen cultuur werd goed behouden. De politieke organisatie en vertegenwoordiging van Hindostanen was destijds zwak. Hindostanen werden ook niet als Surinamer, maar als ‘koelie’ beschouwd. Er trokken steeds meer Hindostanen naar de hoofdstad Paramaribo. Daar vielen de Hindostanen op vanwege hun ondernemerschap. Veel Hindostanen werden handelaren, winkeliers of ambachtslieden in Paramaribo. Zij kregen al snel het economische overwicht in Suriname. In de jaren 50 en 60 van de twintigste eeuw waren de Hindostanen in bijna alle sectoren werkzaam. Hindostanen presteerden steeds beter in het onderwijs en begonnen de Nederlandse taal beter te beheersen. In de 21e eeuw was een klasse van Hindostaanse ondernemers ontstaan.10

De politiek werd aanvankelijk gedomineerd door Afro-Surinamers. Later organiseerden de Hindostanen zich in religieuze, maatschappelijke en ook politieke organisaties. De VHP( Verenigde Hindostaanse Partij, later de Vooruitstrevende Hervormings Partij) werd in 1949 opgericht door een fusie van de Surinaamse Hindoe Partij, de Moslim Partij en de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij. Kernfiguren bij deze oprichting waren de advocaat Jagernath Lachmon, de notarisklerk Asgar Karamat Ali en de onderwijzer Jagesar Persad Kaulesar Sukul. De VHP werd een belangrijke, grote politieke partij in Suriname en behaalde veel zetels onder haar eerste leider: Jagernath Lachmon. De VHP stond er rond de onafhankelijkheid om bekend dat zij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 te vroeg vonden.11 De president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, is de huidige voorzitter van de VHP. Daarvoor waren Fred Ramdat Misier en Ramsewak Shankar Hindostaanse presidenten van Suriname. Jagernath Lachmon pleitte voor een eerlijker kiesstelsel. Er was in de jaren 40 van de 20e eeuw namelijk een kiesstelsel ingevoerd waarin het niet mogelijk was voor Hindostanen en Javanen om een meerderheid te behalen. Hindostanen werden door de Afro-Surinamers nog steeds als exclusieve groep gezien die niet verantwoordelijk mocht worden voor het bestuur in Suriname. Hindostanen werden voor de Hindostaanse onafhankelijkheid nog veelvuldig als ‘koelie’ betiteld.12

De Hindostaanse gemeenschap in Nederland

Rondom de onafhankelijkheid van Suriname, in 1975, emigreerden ongeveer 120000 Hindostanen naar Nederland. In die tijd waren de raciale spanningen tussen Hindostanen en Afro-Surinamers hoog. Ongeveer de helft van de Hindostanen woont momenteel in Nederland. Door het spreidingsbeleid vestigden Hindostanen zich in alle delen van Nederland. Aan de Hindostanen werd er verteld om zich niet in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht te vestigen. Later vestigden veel Hindostanen zich toch in de grote steden. Vooral in Den Haag ontstond een grote Hindostaanse gemeenschap, terwijl veel Afro-Surinamers zich juist in Amsterdam vestigden. Tegenwoordig wonen er meer dan 50.000 Hindostanen in Den Haag. In de wijken Transvaal, Schilderswijk en Molenwijk ontstonden grote concentraties Hindostanen.13 De winkelstraat Paul Krugerlaan wordt ook wel ‘Little India’ genoemd vanwege het grote aantal Hindostaanse winkels.

In 2013 waren er rond de 175000 Hindostanen in Nederland. Sinds de 21e eeuw zijn de Hindostanen de grootste Surinaamse bevolkingsgroep in Nederland.14

In Nederland organiseerden Hindostanen zich in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam-Zuidoost en later ook in Almere. Culturele en religieuze organisaties en initiatieven bloeiden. Zo kwam het jaarlijkse Milan Festival tot stand in Den Haag. Andere culturele organisaties, zoals bijvoorbeeld het Sarnámihuis en stichting Eekta, werden maatschappelijk relevant voor de Hindostaanse gemeenschap.15

Hoewel er veel culturele en religieuze organisatievorming plaatsvond in de Hindostaanse gemeenschap, verliep de integratie goed. Hindostanen kregen al snel een naam als rustige, goed geïntegreerde groep. Ondernemerschap werd in stand gehouden terwijl daarnaast veel Hindostanen begonnen te werken als ambtenaar. Tegenwoordig zijn Hindostanen ook veel terug te vinden in de juridische en medische sector.16 De participatie van Hindostanen aan het hoger onderwijs is even hoog als die van autochtone Nederlandse leeftijdsgenoten. In de media en sport zijn Hindostanen minder zichtbaar. Ook in de politiek zijn Hindostanen niet evenredig vertegenwoordigd. De Hindostanen zijn vooral sociaaleconomisch goed geïntegreerd. De politieke integratie van Hindostanen in Nederland is minder succesvol verlopen. 17In de gemeentepolitiek van vooral

Den Haag werden een aantal Hindostanen actief. Voorbeelden daarvan zijn Johan Chandoe (PvdA), Jozef Siwpersad (CDA) en Rabin Baldewsingh (PvdA). In de gemeenteraad van Utrecht was de oud-directeur van stichting Lalla Rookh, Sew Rambocus, voor het CDA lang actief. Ram Ramlal (CDA) werd het eerste Tweede Kamerlid van Hindostaanse afkomst. Daarna volgden nog Tanja Jadnanansing( PvdA) en Tara Oedraisingh Verma (GroenLinks). Zij waren de politici van het eerste uur. Tegenwoordig zijn Hindostanen ook in de provincie en kleine gemeenten actief in de politiek maar het aantal is minder dan je zou mogen verwachten gelet op het totaal aantal Hindostanen of vergeleken met de Marokkaanse groep.

De geschiedenis van de Hindostanen is een essentieel onderdeel van de Hindostaanse identiteit. Stichting Hum Log wil deze geschiedenis daarom koesteren en uitdragen. Er is meer informatie over de Hindostaanse geschiedenis te vinden in de reeds genoemde boeken in de voetnoot. Op internet verwijzen wij naar de onderstaande links:

https://www.hindorama.com/bibliotheek/

Website Sarnámihuis: Het Sarnámihuis is een online community waar je terecht kunt voor informatie over Hindostaanse identiteit, geschiedenis en cultuur. Daarnaast voert het Sarnámihuis regelmatig projecten en activiteiten uit, gericht op het behouden en ontwikkelen van Hindostaans cultureel erfgoed.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00345?activeTab=nt&sort ering=prs_achternaam&volgorde=asc

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/hindostaanse-contrac  tarbeiders-in-suriname-1873-1916

Onderstaande websites bevatten algemene informatie over Suriname. Ook treft u hier verwijzingen aan naar literatuur en meer gerelateerde websites:

https://www.dbnl.org/tekst/kemp009gesc02_01/kemp009gesc02_01_0022.php

1 Choenni, Chan. 2011. Integratie Hindostani Stijl? Over de migratie, geschiedenis en diaspora van Hindostanen.

2 Choenni, Chan. 2021. Hindostaanse contractarbeiders in woord en beeld

3 Choenni, Chan. 2020. Hindostaanse migratiegeschiedenis in kort bestek (1873-2015).

4 Bakker, Freek. 1999. Hindoes in een creoolse wereld.

5 Schelhaas, Annigje. 2012. Georganiseerde islamitische religiositeit in Suriname, scriptie Wereldgodsdiensten en Islamitische theologie. Universiteit Leiden

6 Choenni, Chan. 2020. Hindostaanse migratiegeschiedenis in kort bestek (1873-2015).

7 Baldewsingh, Rabin S. 2020. Opstand Plantage Zoelen. Hindorama

8 Bhagwanbali, Rajinder. 2011. Tetary- de koppige. Het verzet van Hindoestanen tegen het Identured Labour System in Suriname. 1873-1916

9 Choenni, Chan. 2022. De Hindostaanse opstand op Mariënburg in 1902. Hindorama

10 Choenni, Chan. 2020. Hindostaanse migratiegeschiedenis in kort bestek (1873-2015).

11 Gonesh, Evert G. 2015. Jagernath Lachmon: Verbroederingspolitiek in Suriname.

12 Choenni, Chan. 2020. Hindostaanse migratiegeschiedenis in kort bestek (1873-2015).

13 Eindrapport Gemeente Den Haag. Inzet Hindostaanse gemeenschap voor de Haagse economie.

14 Choenni, Chan. 2020. Hindostaanse migratiegeschiedenis in kort bestek (1873-2015).

15 Eindrapport Gemeente Den Haag. Inzet Hindostaanse gemeenschap voor de Haagse economie.

16 Choenni, Chan. 2011. Integratie Hindostani Stijl? Over de migratie, geschiedenis en diaspora van Hindostanen.

17 Choenni, Chan. 2020. Hindostaanse migratiegeschiedenis in kort bestek (1873-2015).

© 2024 Hum Log - Ontwikkeld door E-wolve

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het ziekenhuis en binnen de huisartsenzorg. Tijdens mijn studententijd heb ik mijn bestuurlijke ervaring opgedaan binnen een internationale vereniging voor medisch studenten, International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). Het platform richt zich op verbetering van Global Health in de samenleving. Daarnaast ben ik actief binnen een Surinaams- Hindostaans Islamitische vereniging, waarbij ik ondersteuning bied bij het organiseren van evenementen. Vanuit mijn thuisbasis ben ik opgegroeid met de Hindostaanse normen en waarden, maar tegelijkertijd begaf ik mij in een hele Nederlandse wereld voor school en sportactiviteiten. Desondanks ben ik mijn identiteit nooit verloren. Ik ben mij ervan bewust dat ik hierin niet de enige ben en vele jongeren van mijn generatie zich in dezelfde positie bevinden en wellicht voor dezelfde keuzes en dilemma’s staan. Binnen stichting Hum Log wil ik mijn bijdrage leveren door, samen met de jongeren in mijn generatie, de verbinding te zoeken met elkaar en onze identiteit, die verbonden kan zijn aan de samenleving waarin wij ons begeven.

Ik ben Shera Rostamkhan, woonachtig in het mooie Haagse. Getrouwd met Abdoel en moeder van Ali en Zarah. Ik ben werkzaam als planner bij een Gerechtsdeurwaarderskantoor. Mijn hobby’s zijn sporten, lezen en muziek luisteren. Sedert begin dit jaar ben ik weer terug als bestuurslid van Hum Log. Mijn functie binnen het team is voornamelijk het organiseren van evenementen. Bij het organiseren van evenementen komt veel kijken. Van het regelen van een locatie tot de catering blijft een uitdaging, maar ook zo ontzettend leuk om te doen. Als het evenement succesvol is afgerond dan ben ik echt dankbaar en trots op ons team.

Ik vind het fijn om goed samen te werken en op de juiste manier in verbinding blijven met jezelf maar ook met een ander. Hierdoor zet je niet alleen jezelf maar ook een ander in zijn kracht. Mijn motto luidt: Leef je mooiste leven!

Ik ben Rohita Ramsaroep, geboren en getogen in Suriname, getrouwd met Anil Bhikhie en woonachtig in Zoetermeer.  Sinds 11 november 2023 ben ik bestuurslid bij Stichting Hum Log. Als lid wil ik me graag inzetten voor het verbeteren van de zichtbaarheid van de Hindostanen in Nederland. Ik kan mezelf omschrijven als een enthousiaste, gedreven en positief ingestelde vrouw. Ik hoop met mijn kenmerken een verrijking te zijn voor de Stichting. In het dagelijkse leven werk als ik freelance IT-consultant.   

Mijn naam is Koemar Gowricharn. Al vanaf mijn dertiende doe ik vrijwilligerswerk (sociaal, cultureel en maatschappelijk). De afgelopen vijf jaren ben ik in de functie van penningmeester betrokken bij Stichting Hum Log. Ik probeer mijn ervaringen te delen om zo de doelstellingen van de stichting te helpen verwezenlijken.  Mijn drijfveer is het vervullen van mijn dharma ten behoeve van de gemeenschap. 

Als bestuurslid van Hum Log zet ik me in voor het versterken van de positie van onder andere Hindostanen en organisaties in de Nederlandse samenleving. Mijn vaardigheden, waarden en normen haal ik uit mijn dharma. Dit maakt dat ik met in achtneming van de dharma zoveel mogelijk mensen probeer te helpen. En wel op een eerlijke en respectvolle manier.  

Ik ben een gedreven jurist, werkzaam bij de Rechtbank Den Haag en gespecialiseerd in het staats-en bestuursrecht. Ik heb een buitengewone interesse in de Hindostaanse geschiedenis, maatschappelijke actualiteit en de politiek. Sinds mijn studententijd heb ik me voor diverse stichtingen en verenigingen ingezet binnen de Hindostaanse cultuur en gemeenschap. Ik streef ernaar om verbinding binnen de Hindostaanse gemeenschap te bewerkstelligen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de Hindostaanse identiteit in grotere mate wordt belicht, binnen en buiten de Hindostaanse gemeenschap. Het is, naar mijn mening, vooral belangrijk voor de Hindostaanse jongeren dat er meer bewustwording wordt gecreëerd over de Hindostaanse cultuur en identiteit. 

Ik ben geboren en getogen in Nickerie, Suriname en sinds 1977 woonachtig in Nederland. Ik kwam naar Nederland om bestuurskunde te studeren aan de Universiteit Twente. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt op de faculteit Bedrijfskunde van de Universiteit Twente, bij de Kruisvereniging Twente en heb ik daarna diverse functies vervuld bij KPN. Thans ben ik als kantoormanager verbonden aan het Notariskantoor Lont & Lalmahomed.

Na mijn afstuderen in 1983 heb ik, naast mijn reguliere baan in het bedrijfsleven, vrijwel continue vrijwilligerswerk gedaan. Het is mijn overtuiging dat men zich moet inzetten voor de medemens en daarmee ook de gemeenschap moet dienen.

Ik word graag omringd door mensen die ook deze overtuiging delen en die een positieve drive hebben. Ik krijg hier energie van en voel me gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen. Dit past ook bij mijn karakter welke zich kenmerkt als een gedreven, verbindende en resultaatgerichte persoon.

Ik wil dan ook als voorzitter van Stichting Hum Log mijn idealen en prioriteiten nastreven.

Ik ben Savitri Changoe en sinds de oprichting ben ik nauw betrokken bij Stichting Hum Log. Momenteel vervul ik daar de rol van secretaris. Mijn missie is gericht op het positief verbinden en bevorderen van de Hindostaanse gemeenschap.

Als bestuurslid van Hum Log zet ik me in voor het versterken van de positie van Hindostanen in de samenleving. Mijn kenmerken zijn toewijding, doortastendheid en een professionele aanpak. Ik communiceer op een open en eerlijke wijze, waarbij ik service- en resultaatgericht te werk ga.

Dit maakt mij niet alleen een gewaardeerd lid, maar ook een betrokken kracht binnen Stichting Hum Log. Daar zet ik mijn vaardigheden in voor het welzijn en de ontwikkeling van de Hindostaanse gemeenschap.