Empowerment van individuen en organisaties

OVER ONS

Onze voorouders kwamen 150 jaar geleden uit India naar Suriname om landarbeid te verrichten. Na 150 jaar kunnen wij vaststellen dat zij in de afgelopen periode heel veel hebben bereikt in zowel Suriname als in Nederland. Vanuit Suriname kwamen grote groepen Hindostanen vooral tussen 1970 en 1980 naar Nederland. Zij hebben in ruim 50 jaar heel veel vooruitgang geboekt.

Binnen vrijwel alle facetten van de multiculturele samenleving in Nederland zijn de Surinaamse Hindostanen goed vertegenwoordigd. Zij zijn zichtbaar binnen het bedrijfsleven, de overheid, op maatschappelijk vlak, in de politiek, de gezondheidszorg, het onderwijs, etc. Echter, grote groepen hebben nog steeds met achterstand en achterstelling te maken. Niet iedereen is in staat om zelfstandig en op eigen kracht sturing te geven aan zijn eigen toekomst.

Hum Log poogt een positieve verandering te bewerkstelligen voor en door individuen uit de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap.

Missie & Doelstelling

Onze missie draait om empowerment van individuen en organisaties.

Empowerment betekent voor ons het benutten en ontwikkelen van intrinsieke capaciteiten, zodat men actief kan bijdragen aan zowel het eigen leven als aan de bredere gemeenschap. Het draait om het versterken van mensen en groepen met als doel een actievere participatie in de samenleving.

Door empowerment verkrijgen individuen, organisaties en gemeenschappen controle over hun situatie en omgeving.

Uiteindelijk is onze missie het versterken van de rol en de positie van Hindostanen in Nederland.

Dit streven we na door de volgende doelen te stellen:

 • Het bevorderen van verticale mobiliteit binnen de Nederlandse samenleving, waarbij meer mensen hogere en beter betaalde functies bekleden, vakmanschap en ondernemerschap worden gestimuleerd en er meer inspirerende rolmodellen worden benoemd.

 • Het vergroten van politieke en bestuurlijke participatie, zodat meer Surinaams-Hindostaanse personen hun weg vinden naar invloedrijke politieke en bestuurlijke posities. Dit heeft niet alleen een positief effect op de groep, maar verbetert ook de algehele positie.

 • Het stimuleren van maatschappelijke participatie. Een betekenisvolle rol spelen vereist een actieve betrokkenheid bij alle facetten van de maatschappij. Dit opent deuren voor kansen en vergroot de zichtbaarheid.

De beoogde resultaten zijn dan onder andere:

 • Kansen realiseren voor de gemeenschap.

 • Verbetering van de positie van Hindostanen.

 • Toenemende invloed van de groep vergroten.

 • Versterkte eenheid binnen de gemeenschap.

 • Verhoogde zichtbaarheid van de groep.

Dit proberen wij te bereiken door:

 1. Het organiseren van congressen en seminars.

 2. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

 3. Het organiseren van cursussen, lezingen en workshops.

 4. Het organiseren van coaching en intervisiebijeenkomsten.

 5. Het organiseren en faciliteren van fundraisingsbijeenkomsten.

Het bestuur

Open Vacature
Voorzitter
Savitri Changoe
Secretaris
Koemar Gowricharn
Pennigmeester
Rohita Ramsaroep
Bestuurslid
Shera Rostamkhan
Bestuurslid

Raad van Advies

Onze Raad van Advies wordt momenteel ingevuld door twee inspirerende leden:

Prof. dr. Ruben Gowricharn: emeritus hoogleraar Sociale Cohesie en Transnationale Vraagstukken (Universiteit van Tilburg) en Hindostaanse Diasporastudies (Vrije Universiteit in Amsterdam).

Max Ghazi: ondernemer van de Max Ghazi Group in Aalsmeer en actief in de branche Projectontwikkeling.

Er is nog ruimte voor twee aanvullende leden in de Raad van Advies. Geïnteresseerd? Neem contact op via info@humlog.nl.

Frank Kanhai
Anil Bhikhie

Ambassadeurs

Binnen Hum Log hebben wij vrijwilligers die ons hand- en spandiensten bewijzen en vrijwilligers die Hum Log zodanig ondersteunen en uitdragen dat wij hen ambassadeurs noemen. Wij koesteren deze groep betrokken individuen. Als u zich ook wilt aansluiten, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@humlog.nl. Op deze manier draagt u bij aan Hum Log en maakt u kennis met onze toegewijde teamleden.

Op dit moment hebben wij de volgende personen tot ambassadeur benoemd:

 1. Frank Kanhai

 2. Anil Bhikhie

 3. Raiza Ramdihal

Contact opnemen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@humlog.nl of meld u aan voor onze nieuwsbrief. Voor afmeldingen kunt u eveneens gebruik maken van info@humlog.nl

In het bijzonder kunt u contact opnemen met

Mohamed Mahawat Khan, voorzitter: mohamed@humlog.nl of 06 533 72 535

Savitri Changoe, secretaris: savitri@humlog.nl of 06 12234990

Koemar Gowricharn, penningmeester: koemar@humlog.nl of 06 242 34 398

© 2024 Hum Log - Ontwikkeld door E-wolve

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het ziekenhuis en binnen de huisartsenzorg. Tijdens mijn studententijd heb ik mijn bestuurlijke ervaring opgedaan binnen een internationale vereniging voor medisch studenten, International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). Het platform richt zich op verbetering van Global Health in de samenleving. Daarnaast ben ik actief binnen een Surinaams- Hindostaans Islamitische vereniging, waarbij ik ondersteuning bied bij het organiseren van evenementen. Vanuit mijn thuisbasis ben ik opgegroeid met de Hindostaanse normen en waarden, maar tegelijkertijd begaf ik mij in een hele Nederlandse wereld voor school en sportactiviteiten. Desondanks ben ik mijn identiteit nooit verloren. Ik ben mij ervan bewust dat ik hierin niet de enige ben en vele jongeren van mijn generatie zich in dezelfde positie bevinden en wellicht voor dezelfde keuzes en dilemma’s staan. Binnen stichting Hum Log wil ik mijn bijdrage leveren door, samen met de jongeren in mijn generatie, de verbinding te zoeken met elkaar en onze identiteit, die verbonden kan zijn aan de samenleving waarin wij ons begeven.

Ik ben Shera Rostamkhan, woonachtig in het mooie Haagse. Getrouwd met Abdoel en moeder van Ali en Zarah. Ik ben werkzaam als planner bij een Gerechtsdeurwaarderskantoor. Mijn hobby’s zijn sporten, lezen en muziek luisteren. Sedert begin dit jaar ben ik weer terug als bestuurslid van Hum Log. Mijn functie binnen het team is voornamelijk het organiseren van evenementen. Bij het organiseren van evenementen komt veel kijken. Van het regelen van een locatie tot de catering blijft een uitdaging, maar ook zo ontzettend leuk om te doen. Als het evenement succesvol is afgerond dan ben ik echt dankbaar en trots op ons team.

Ik vind het fijn om goed samen te werken en op de juiste manier in verbinding blijven met jezelf maar ook met een ander. Hierdoor zet je niet alleen jezelf maar ook een ander in zijn kracht. Mijn motto luidt: Leef je mooiste leven!

Ik ben Rohita Ramsaroep, geboren en getogen in Suriname, getrouwd met Anil Bhikhie en woonachtig in Zoetermeer.  Sinds 11 november 2023 ben ik bestuurslid bij Stichting Hum Log. Als lid wil ik me graag inzetten voor het verbeteren van de zichtbaarheid van de Hindostanen in Nederland. Ik kan mezelf omschrijven als een enthousiaste, gedreven en positief ingestelde vrouw. Ik hoop met mijn kenmerken een verrijking te zijn voor de Stichting. In het dagelijkse leven werk als ik freelance IT-consultant.   

Mijn naam is Koemar Gowricharn. Al vanaf mijn dertiende doe ik vrijwilligerswerk (sociaal, cultureel en maatschappelijk). De afgelopen vijf jaren ben ik in de functie van penningmeester betrokken bij Stichting Hum Log. Ik probeer mijn ervaringen te delen om zo de doelstellingen van de stichting te helpen verwezenlijken.  Mijn drijfveer is het vervullen van mijn dharma ten behoeve van de gemeenschap. 

Als bestuurslid van Hum Log zet ik me in voor het versterken van de positie van onder andere Hindostanen en organisaties in de Nederlandse samenleving. Mijn vaardigheden, waarden en normen haal ik uit mijn dharma. Dit maakt dat ik met in achtneming van de dharma zoveel mogelijk mensen probeer te helpen. En wel op een eerlijke en respectvolle manier.  

Ik ben een gedreven jurist, werkzaam bij de Rechtbank Den Haag en gespecialiseerd in het staats-en bestuursrecht. Ik heb een buitengewone interesse in de Hindostaanse geschiedenis, maatschappelijke actualiteit en de politiek. Sinds mijn studententijd heb ik me voor diverse stichtingen en verenigingen ingezet binnen de Hindostaanse cultuur en gemeenschap. Ik streef ernaar om verbinding binnen de Hindostaanse gemeenschap te bewerkstelligen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de Hindostaanse identiteit in grotere mate wordt belicht, binnen en buiten de Hindostaanse gemeenschap. Het is, naar mijn mening, vooral belangrijk voor de Hindostaanse jongeren dat er meer bewustwording wordt gecreëerd over de Hindostaanse cultuur en identiteit. 

Ik ben geboren en getogen in Nickerie, Suriname en sinds 1977 woonachtig in Nederland. Ik kwam naar Nederland om bestuurskunde te studeren aan de Universiteit Twente. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt op de faculteit Bedrijfskunde van de Universiteit Twente, bij de Kruisvereniging Twente en heb ik daarna diverse functies vervuld bij KPN. Thans ben ik als kantoormanager verbonden aan het Notariskantoor Lont & Lalmahomed.

Na mijn afstuderen in 1983 heb ik, naast mijn reguliere baan in het bedrijfsleven, vrijwel continue vrijwilligerswerk gedaan. Het is mijn overtuiging dat men zich moet inzetten voor de medemens en daarmee ook de gemeenschap moet dienen.

Ik word graag omringd door mensen die ook deze overtuiging delen en die een positieve drive hebben. Ik krijg hier energie van en voel me gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen. Dit past ook bij mijn karakter welke zich kenmerkt als een gedreven, verbindende en resultaatgerichte persoon.

Ik wil dan ook als voorzitter van Stichting Hum Log mijn idealen en prioriteiten nastreven.

Ik ben Savitri Changoe en sinds de oprichting ben ik nauw betrokken bij Stichting Hum Log. Momenteel vervul ik daar de rol van secretaris. Mijn missie is gericht op het positief verbinden en bevorderen van de Hindostaanse gemeenschap.

Als bestuurslid van Hum Log zet ik me in voor het versterken van de positie van Hindostanen in de samenleving. Mijn kenmerken zijn toewijding, doortastendheid en een professionele aanpak. Ik communiceer op een open en eerlijke wijze, waarbij ik service- en resultaatgericht te werk ga.

Dit maakt mij niet alleen een gewaardeerd lid, maar ook een betrokken kracht binnen Stichting Hum Log. Daar zet ik mijn vaardigheden in voor het welzijn en de ontwikkeling van de Hindostaanse gemeenschap.