College voor de Rechten van de Mens: benoeming Aniel Pahladsingh als plv lid

29-05-2017

Mevrouw mr. dr. Q.A.M. Eijkman en de heer mr. dr. J.P. Loof worden de nieuwe ondervoorzitters van het College voor de rechten van de mens.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie besloten hen voor te dragen voor benoeming.  Het College van de rechten van de mens bestaat naast voorzitter mr. A.C.J. van Dooijeweert uit twee ondervoorzitters en maximaal negen leden. Daarnaast kunnen nog plaatsvervangende leden worden benoemd.

Mevrouw Eijkman (1975) wordt benoemd als nieuw lid en als ondervoorzitter Onderzoek & Advies bij het College. Zij is op dit moment senior-onderzoeker en docent Veiligheid & Rechtsstaat aan de Universiteit Leiden en lector Toegang tot het Recht bij de Hogeschool Utrecht.

De heer Loof (1966) wordt ondervoorzitter Frontoffice & Oordelen bij het College. Hij is al College-lid en is sinds 1 mei 2015 werkzaam als waarnemend ondervoorzitter Onderzoek & Advies. Tevens is hij docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Verder worden nog vijf (plaatsvervangend) leden (her)benoemd bij het College voor de rechten van de mens:

  • Mevrouw mr. G. Lieuw (1969) wordt een nieuw College-lid. Zij is nu projectleider/senior adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Mevrouw mr. M. Chébti (1974) wordt College-lid. Zij is op dit moment plaatsvervangend lid. Daarnaast is zij liaison-officer voor de Hoge Raad der Nederlanden bij het Europees Hof voor de rechten van de mens en bij het Benelux-gerechtshof.
  • De heer mr. E.J.M. Hofhuis (1952) wordt plaatsvervangend lid. Hij is nu ondervoorzitter Frontoffice & Oordelen. Hij was in 2007 begonnen bij de Commissie Gelijke Behandeling dat is opgegaan in het College voor de rechten van de mens.
  • De heer mr. A. Pahladsingh (1976) wordt benoemd als nieuw plaatsvervangend lid. Hij is coördinerend EU-jurist bij de Raad van State.
  • Mevrouw mr. C.A. Goudsmit (1966) wordt plaatsvervangend lid. Zij is nu College-lid. In 2008 was zij begonnen bij de Commissie Gelijke Behandeling dat is opgegaan in het College. Daarvoor was zij advocaat met vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht als specialisme.

Zie ook de link: College voor de Rechten van de Mens en mr Aniel Pahladsingh