Empowerment van individuen en organisaties

Hindostaans erfgoed

In 2023 vieren we een bijzondere mijlpaal: het is 150 jaar geleden dat de eerste Hindostaanse immigranten voet aan wal zetten in Suriname. Dit lustrumjaar is voor Stichting Hum Log een unieke gelegenheid om een lang gekoesterde wens te verwezenlijken, namelijk de ontwikkeling van een archief dat betekenisvolle bijdragen van Hindostanen in Suriname en de Hindostaanse gemeenschap in Nederland vastlegt.

Het doel van dit archief, in de vorm van een database, is tweeledig. Ten eerste willen we de kennis over belangrijke bijdragen van Hindostanen vergroten en daarmee anderen, met name jongeren, inspireren en motiveren ook een maatschappelijke bijdrage te leveren. De missie en doelstellingen van Hum Log zijn gericht op versterking en verbetering van de positie van Hindostanen in Nederland.

Daarnaast zien we het archief als een erkenning en waardering voor de prestaties van de betrokken individuen, die zo een blijvende plaats krijgen in de Hindostaanse geschiedenis. De database zal op de website van Hum Log via een button "Hindostaans erfgoed" toegankelijk zijn. Het ligt in de bedoeling de database eind 2023 te lanceren.

Hum Log hecht aan actieve betrokkenheid van eenieder bij de samenstelling van dit waardevolle archief en moedigt daarom aan tot het indienen van suggesties.

Criteria voor opname in het archief

Personen die voor opname in het archief zullen worden geselecteerd, dienen ten minste te voldoen aan de volgende criteria:

· Ze moeten afstammelingen van Surinaams-Hindostaanse immigranten zijn. Dat wil zeggen dat tenminste één ouder of voorouder van Surinaams-Hindostaanse afkomst moet zijn;

· Ze dienen een bijzondere prestatie te hebben geleverd. De prestatie kan betrekking hebben op specifiek bereikte doelen, op een bijzondere betrokkenheid bij de samenleving of gemeenschap, of op de impact ervan voor toekomstige generaties

Er zullen personen worden geselecteerd uit diverse sectoren, waaronder politiek en bestuur, onderwijs en wetenschap, zorg en medisch, juridisch en financieel, sociaal en maatschappelijk, ondernemerschap, media en literatuur, religie, kunst en cultuur, sport

De verzamelde gegevens zullen zorgvuldig worden behandeld in overeenstemming met de AVG en zullen uitsluitend met toestemming van de daarbij betrokkenen worden opgenomen.

Zorgvuldige beoordeling

Een onafhankelijke toetsingscommissie zal de voorstellen zorgvuldig beoordelen. Deze commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Prof. dr. Chan Choenni, voorzitter

  • Dr. Maurits Hassankhan, historicus

  • Dr. Vidija Soerdjbalie - Maikoe, patholoog-anatoom en forensisch patholoog

  • Mr. Dr. Aniel Pahladsingh, seniorjurist op een departement en plaatsvervangend rechter.

Zij hebben en zullen elke voorgestelde persoon en hun bijdrage aan de Hindostaanse gemeenschap nauwgezet evalueren om ervoor te zorgen dat de selectie objectief en rechtvaardig plaatsvindt. In overeenstemming met de genoemde criteria zal de commissie onder meer kijken naar de impact van de prestatie(s), de relevantie voor de Hindostaanse gemeenschap, de historische betekenis van de prestatie(s) en de sociale bewogenheid van de betreffende persoon. Daarnaast wordt gestreefd naar diversiteit van sectoren en achtergronden van de betrokken persoon.

Stichting Hum Log hecht grote waarde aan een transparant en rechtvaardig selectieproces en zal ervoor zorgen dat de beslissingen van de toetsingscommissie zorgvuldig worden gedocumenteerd. Op deze manier kan de gemeenschap vertrouwen op de authenticiteit en betrouwbaarheid van de opgenomen informatie in het archief.

Indienen van suggesties

Als u van mening bent dat er een persoon is die voldoet aan de criteria, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@humlog.nl

Uw suggesties en aanbevelingen zijn van onschatbare waarde voor het creëren van een zo volledig en divers mogelijk archief.

© 2024 Hum Log - Ontwikkeld door E-wolve

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het ziekenhuis en binnen de huisartsenzorg. Tijdens mijn studententijd heb ik mijn bestuurlijke ervaring opgedaan binnen een internationale vereniging voor medisch studenten, International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). Het platform richt zich op verbetering van Global Health in de samenleving. Daarnaast ben ik actief binnen een Surinaams- Hindostaans Islamitische vereniging, waarbij ik ondersteuning bied bij het organiseren van evenementen. Vanuit mijn thuisbasis ben ik opgegroeid met de Hindostaanse normen en waarden, maar tegelijkertijd begaf ik mij in een hele Nederlandse wereld voor school en sportactiviteiten. Desondanks ben ik mijn identiteit nooit verloren. Ik ben mij ervan bewust dat ik hierin niet de enige ben en vele jongeren van mijn generatie zich in dezelfde positie bevinden en wellicht voor dezelfde keuzes en dilemma’s staan. Binnen stichting Hum Log wil ik mijn bijdrage leveren door, samen met de jongeren in mijn generatie, de verbinding te zoeken met elkaar en onze identiteit, die verbonden kan zijn aan de samenleving waarin wij ons begeven.

Ik ben Shera Rostamkhan, woonachtig in het mooie Haagse. Getrouwd met Abdoel en moeder van Ali en Zarah. Ik ben werkzaam als planner bij een Gerechtsdeurwaarderskantoor. Mijn hobby’s zijn sporten, lezen en muziek luisteren. Sedert begin dit jaar ben ik weer terug als bestuurslid van Hum Log. Mijn functie binnen het team is voornamelijk het organiseren van evenementen. Bij het organiseren van evenementen komt veel kijken. Van het regelen van een locatie tot de catering blijft een uitdaging, maar ook zo ontzettend leuk om te doen. Als het evenement succesvol is afgerond dan ben ik echt dankbaar en trots op ons team.

Ik vind het fijn om goed samen te werken en op de juiste manier in verbinding blijven met jezelf maar ook met een ander. Hierdoor zet je niet alleen jezelf maar ook een ander in zijn kracht. Mijn motto luidt: Leef je mooiste leven!

Ik ben Rohita Ramsaroep, geboren en getogen in Suriname, getrouwd met Anil Bhikhie en woonachtig in Zoetermeer.  Sinds 11 november 2023 ben ik bestuurslid bij Stichting Hum Log. Als lid wil ik me graag inzetten voor het verbeteren van de zichtbaarheid van de Hindostanen in Nederland. Ik kan mezelf omschrijven als een enthousiaste, gedreven en positief ingestelde vrouw. Ik hoop met mijn kenmerken een verrijking te zijn voor de Stichting. In het dagelijkse leven werk als ik freelance IT-consultant.   

Mijn naam is Koemar Gowricharn. Al vanaf mijn dertiende doe ik vrijwilligerswerk (sociaal, cultureel en maatschappelijk). De afgelopen vijf jaren ben ik in de functie van penningmeester betrokken bij Stichting Hum Log. Ik probeer mijn ervaringen te delen om zo de doelstellingen van de stichting te helpen verwezenlijken.  Mijn drijfveer is het vervullen van mijn dharma ten behoeve van de gemeenschap. 

Als bestuurslid van Hum Log zet ik me in voor het versterken van de positie van onder andere Hindostanen en organisaties in de Nederlandse samenleving. Mijn vaardigheden, waarden en normen haal ik uit mijn dharma. Dit maakt dat ik met in achtneming van de dharma zoveel mogelijk mensen probeer te helpen. En wel op een eerlijke en respectvolle manier.  

Ik ben een gedreven jurist, werkzaam bij de Rechtbank Den Haag en gespecialiseerd in het staats-en bestuursrecht. Ik heb een buitengewone interesse in de Hindostaanse geschiedenis, maatschappelijke actualiteit en de politiek. Sinds mijn studententijd heb ik me voor diverse stichtingen en verenigingen ingezet binnen de Hindostaanse cultuur en gemeenschap. Ik streef ernaar om verbinding binnen de Hindostaanse gemeenschap te bewerkstelligen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de Hindostaanse identiteit in grotere mate wordt belicht, binnen en buiten de Hindostaanse gemeenschap. Het is, naar mijn mening, vooral belangrijk voor de Hindostaanse jongeren dat er meer bewustwording wordt gecreëerd over de Hindostaanse cultuur en identiteit. 

Ik ben geboren en getogen in Nickerie, Suriname en sinds 1977 woonachtig in Nederland. Ik kwam naar Nederland om bestuurskunde te studeren aan de Universiteit Twente. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt op de faculteit Bedrijfskunde van de Universiteit Twente, bij de Kruisvereniging Twente en heb ik daarna diverse functies vervuld bij KPN. Thans ben ik als kantoormanager verbonden aan het Notariskantoor Lont & Lalmahomed.

Na mijn afstuderen in 1983 heb ik, naast mijn reguliere baan in het bedrijfsleven, vrijwel continue vrijwilligerswerk gedaan. Het is mijn overtuiging dat men zich moet inzetten voor de medemens en daarmee ook de gemeenschap moet dienen.

Ik word graag omringd door mensen die ook deze overtuiging delen en die een positieve drive hebben. Ik krijg hier energie van en voel me gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen. Dit past ook bij mijn karakter welke zich kenmerkt als een gedreven, verbindende en resultaatgerichte persoon.

Ik wil dan ook als voorzitter van Stichting Hum Log mijn idealen en prioriteiten nastreven.

Ik ben Savitri Changoe en sinds de oprichting ben ik nauw betrokken bij Stichting Hum Log. Momenteel vervul ik daar de rol van secretaris. Mijn missie is gericht op het positief verbinden en bevorderen van de Hindostaanse gemeenschap.

Als bestuurslid van Hum Log zet ik me in voor het versterken van de positie van Hindostanen in de samenleving. Mijn kenmerken zijn toewijding, doortastendheid en een professionele aanpak. Ik communiceer op een open en eerlijke wijze, waarbij ik service- en resultaatgericht te werk ga.

Dit maakt mij niet alleen een gewaardeerd lid, maar ook een betrokken kracht binnen Stichting Hum Log. Daar zet ik mijn vaardigheden in voor het welzijn en de ontwikkeling van de Hindostaanse gemeenschap.