Privacy verklaring

Privacyverklaring Stichting Hum Log

Stichting Hum Log, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 62521217 en gevestigd te ’s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Wij geven in deze privacyverklaring nadere uitleg.

Contactgegevens

Website:       www.humlog.nl

E-mail:          info@humlog.nl       

Telefoon:      06 533 72 535

Grondslag en verwerken persoonsgegevens

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor het informeren, het gericht uitnodigen van personen voor bijeenkomsten en activiteiten die de stichting organiseert.

De Stichting verwerkt persoonsgegevens van:

  • Personen die zich via www.humlog.nl of via info@humlog.nl hebben aangemeld.
  • Personen die tijdens persoonlijk contact een businesscard of contactgegevens hebben gegeven of op andere wijze te kennen hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden hebben.

Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door stichting Hum Log.

De verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Alleen de secretaris en de voorzitter hebben toegang tot deze gegevens. De website van stichting Hum Log wordt beheerd door de secretaris en gehost door Vrijdagonline.

Bewaartermijn

De Stichting bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bestand is gestart rond de oprichting van Stichting Hum Log (2014) en is gaandeweg gevuld.

De persoonsgegevens worden verwijderd op verzoek van de betreffende persoon of bij bericht van overlijden of als blijkt dat contactgegevens niet meer actief zijn. De bewaartermijn is in die zin niet te specificeren in jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting deelt uw gegevens met derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@humlog.nl.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen van persoonsgegevens

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 Wijziging privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.