Over Hum Log

Hum Log bestaat uit een groep gelijkgestemden die een positieve verandering willen brengen voor en door mensen uit de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap. Bij Hum Log gaat het om empowerment van individuen en organisaties.

Onder empowerment verstaan wij “de eigen capaciteiten benutten en ontwikkelen om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief mee gestalte te geven aan het eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt”.

Het gaat dus om het versterken van mensen en groepen zodat ze beter kunnen deelnemen aan de samenleving. Via empowerment krijgen individuen, organisaties en gemeenschappen greep op hun eigen situatie en hun omgeving.

De uitdaging is ook om de belangen van de Hindostanen als groep te dienen zonder dat dit ten koste gaat van participatie en integratie in de Nederlandse samenleving.

Onze missie is het versterken van de rol en de positie van Hindostanen in Nederland. Hierbij hebben wij ons de volgende doelstellingen gesteld:

 1. Het bevorderen van verticale mobiliteit in de Nederlandse samenleving. Uiteindelijk gaat het dan om dat er meer mensen in hogere en beter betaalde functies komen, dat er meer vakmensen zijn, dat er betere ondernemers zijn, dat er meer voorbeeldfiguren zijn enz.
 2. Het vergroten van de politieke en bestuurlijke participatie. Hier gaat het uiteindelijk om dat meer Surinaamse Hindostanen hun weg vinden in bestuurlijke en politieke functies. Dit kan een positief effect hebben op het moraal van de groep maar ook verbetering van de positie van de groep.
 3. Het bevorderen van maatschappelijke participatie. Willen wij een rol van betekenis spelen dan vereist dat een actieve houding om volop te participeren in alle aspecten van de maatschappij. Dat op zich kan leiden tot kansen voor de groep en zichtbaarheid van de groep.

Met als resultaat:

 1. Realisering van kansen voor de groep.
 2. Verbetering van de positie van de groep.
 3. Vergroting van de invloed van de groep.
 4. Verbetering van de eendracht binnen de groep.
 5. Vergroting van de zichtbaarheid van de groep.

Bestuur

Het bestuur van Hum Log bestaat momenteel uit 5 leden:

Mohamed Mahawat Khan – voorzitter
Savitri Changoe – secretaris
Koemar Gowricharn – penningmeester 

Shera Rostamkhan - bestuurslid
Naseema Gulzar - bestuurslid

 
Hum Log is actief in drie domein

 1. Politieke en bestuurlijke participatie
 2. Maatschappelijke participatie
 3. Hum Log Academy

Raad van Advies

Prof. dr. Ruben Gowricharn:
hoogleraar Sociale Cohesie en Transnationale Vraagstukken aan de Universiteit van Tilburg.
bijzonder hoogleraar Hindostaanse Diasporastudies aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam.

Max Ghazi:
Ondernemer

Er is nog plek voor twee leden voor de Raad van Advies. Interesse? Neem contact op via info@humlog.nl

Teamleden van Hum Log

Er zijn veel mensen die Hum Log een warm hart toedragen.  Wilt u ook hier deel van uitmaken dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar: info@humlog.nl

U levert uw bijdrage voor Hum Log en maakt tevens kennis met onze teamleden.