Congres Surinamers in de medische sector: samenwerken en inspireren - 7 september 2018

17-07-2018

Surinamers zijn succesvol binnen de medische sector. Om de ontwikkeling van deze groep (o.a. bestaande uit apothekersassistenten, doktersassistenten, verpleegkundigen, management, artsen,  specialisten, afgestudeerden en/of studerenden) te volgen, heeft Hum Log reeds in 2016 een succesvol congres georganiseerd. De thema’s van het congres in 2016 waren: ontwikkeling en kansen. Prof. Ruben Gowricharn (een van de inleiders naast Prof. H. Kanhai) is tijdens dit congres uitvoerig in gegaan op de opvoedingsaspecten en cultuur van de Hindostanen en Surinamers.

Hierbij nodigt Stichting Hum Log u uit voor het tweede interactieve congres.

Surinamers in de medische sector: samenwerken en inspireren.

Het vergroten van de zichtbaarheid, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, samenwerking en versterking van de positie van de jongeren, zijn de thema’s die deze avond aan de orde komen.

De inleidingen op deze avond zijn:
  1. Het belang van rolmodellen in de medische sector : Drs Romana Nasroe (Huisarts i.o.)
  2. Vergroting van de zichtbaarheid en maatschappelijke opstelling: Prof. Dr. Ruben Gowricharn (Hoogleraar Sociale Cohesie en transnationale vraagstukken)
  3. Het belang van netwerken : Dr. Rishi Nandoe Tewarie (Neurochirurg)
  4. Uitwisseling en ontwikkeling in de medische sector : Krishna Khargi M. D. Ph. D. MSc. (Cardiothoracaal chirurg)

Drs Robert Ramdas is tijdens dit congres de moderator en cabaretier Jack Algoe zal op een humoristische wijze zijn visie geven op deze avond.

Praktische informatie:
Iedere geïnteresseerde is welkom op het congres. Het biedt ook de mogelijkheid voor netwerken en het uitwisselen van contacten voor eventuele (sparring)partnerschap en samenwerkingsverbanden.
 
Kosten: €30,- p.p en voor studenten €15.- p.p. (dit is inclusief diner, drankje en snack).
Meldt u zich aan voor dit congres via info@humlog.nl. Ook ontvangen we graag uw vragen en/of opmerkingen op dit emailadres.